Διάσωση του SDG 11 των Ηνωμένων Εθνών

11
Διάσωση του SDG 11 των Ηνωμένων Εθνών

[i] Βοηθός Γενικός Γραμματέας για τον Συντονισμό Πολιτικής και τις Διυπηρεσιακές Υποθέσεις του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (DESA) https://www.un.org/sg/en/content/profiles/maria-francesca-spatolisano

[ii] https://www.google.com/search?q=maimunah+mohd+sharif&rlz=1C1JSBI_en&oq=maimunah+mohd+sharif

[iii] Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και την Έρευνα (UNITAR) https://unitar.org/about/unitar/executivedirector

[iv] Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη https://sdgs.un.org/2030agenda

[v] https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2023-04-25/secretary-generals-remarks-launch-the-special-edition-of-the-sustainable-development-goals- έκθεση προόδου

[vi] https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2023-04-25/secretary-generals-remarks-launch-the-special-edition-of-the-sustainable-development-goals- έκθεση προόδου

[vii] Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και την Έρευνα (UNITAR)

[viii] Το ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΙΣΩ είναι μια παγκόσμια αξία και μετασχηματιστική υπόσχεση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind

[ix] Maryann Broxton, Κύριος εκπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη από το Διεθνές Κίνημα ATD Fourth Movement (Όλοι Μαζί στην Αξιοπρέπεια-ATD) https://www.atd-fourthworld.org/

[x] Συντονιστής 5 Περιφερειακών Επιτροπών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και εκπρόσωπος του ΟΗΕ ECOSOC για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, 14ου και 15ου συναντήσεις του HLPF Side Event-Regional Forum on Sustainable Development, 18 Ιουλίου 2023

[xi] Αντιπροσωπευτική δήλωση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του τμήματος υψηλού επιπέδου της συνόδου ECOSOC, 2023 την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

[xii] Minoru Takada, Team Leader (Sustainable Energy), Division for Sustainable Development Goals, UN DESA https://sdgs.un.org/panelists/mr-minoru-takada-29255

[xiii] Συνομοσπονδία ΜΚΟ της Αγροτικής Ινδίας, δήλωση στο 41αγ ECOSOC Γενική Σύνοδος του HLPF του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 20 Ιουλίου 2023

[xiv] https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2023-04-25/secretary-generals-remarks-launch-the-special-edition-of-the-sustainable-development-goals- έκθεση προόδου

[xv] https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2023-04-25/secretary-generals-remarks-launch-the-special-edition-of-the-sustainable-development-goals- έκθεση προόδου

[xvi] Δήλωση της Βοηθού Γενικού Γραμματέα για τον Συντονισμό Πολιτικής και τις Διυπηρεσιακές Υποθέσεις ECOSOC, (Maria-Francesca Spatolisano) ομιλώντας στο 42nd συνεδρίαση του τμήματος υψηλού επιπέδου του ECOSOC, Σύνοδος 2023, Ιούλιος 2023

[xvii] Δήλωση εξ ονόματος της Ομάδας των 77 (G77) και της Κίνας από τον ΥΕ κ. Alejandro Gil Fernandez, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Σχεδιασμού της Δημοκρατίας της Κούβας, στη Γενική Συζήτηση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Υπό την αιγίδα του ECOSOC (17 Ιουλίου 2023) https://www.g77.org/statement/getstatement.php?id=230717 ; δήλωση που υποστηρίζεται από τον εκπρόσωπο από το Μπελίζ, ομιλώντας εξ ονόματος των 14 κρατών μελών της περιοχής της Καραϊβικής (CARICOM)

[xviii] Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Δέσμευσης CSO της Ασίας-Ειρηνικού υποστηρίζει αυτήν την ιδέα στη δήλωσή του προς τους 41αγ Γενική Σύνοδος ECOSOC στο HLPF για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 20 Ιουλίου 2023

[xix] Η HE Maria Fernanda Espinosa Garces, πρώην πρόεδρος των 73rd Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και Εκτελεστικός Διευθυντής της GWL Voices for Change and Inclusion, https://gwlvoices.com/ ,

Συμπρόεδρος Συνασπισμός για τον ΟΗΕ Χρειαζόμαστε, https://c4unwn.org/ ,

στη Σύνοδο του HLPF την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 «Προς τη Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος: Ευθυγράμμιση της Ατζέντας 2030 με την Ατζέντα 2063 https://www.un.org/pga/73/about/biography/

[xx] https://sdgs.un.org/goals/goal11

[xxi] https://sdgs.un.org/goals/goal11

[xxii] Παρατηρήσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή του Προγράμματος Ανθρώπινων Εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στο HLPF 6 Ιουλίου 2023ου Φόρουμ Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

[xxiii] Η HE κα Amelia Saiz, Γενική Γραμματέας UCLG (Ηνωμένες πόλεις και Τοπικές Κυβερνήσεις) Δήλωση κατά τη διάρκεια του HLPF του ΟΗΕ σχετικά με την παράπλευρη εκδήλωση βιώσιμης ανάπτυξης-Διάσωσης SDG 11 για έναν ανθεκτικό αστικό πλανήτη, την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, https://uclg.org/

[xxiv] Αντιπρόσωπος από τις ΗΠΑ ομιλία στις 18 Ιουλίου 2023 στο 39ου Συνάντηση Υπουργικής Συνάντησης ECOSOC για το HLPF για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

[xxv] Παρατηρήσεις του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο 6ου Το Φόρουμ Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης συγκλήθηκε κατά τη διάρκεια του HLPF Ιουλίου 2023

[xxvi] Ομιλητής που εκπροσωπεί τη Στατιστική Διεύθυνση (UN DESA) κατά τη συνεδρίαση της HLPF την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 σχετικά με το SDG 11

[xxvii] Εκπρόσωπος της SLOCAT (η εταιρική σχέση για τις βιώσιμες μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα) κατά τη διάρκεια της συνόδου HLPF για το SDG 11 την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023. https://slocat.net/about-slocat/

[xxviii] Μεγάλη Ομάδα Γυναικών, δήλωση στο 41αγ Γενική Σύνοδος ECOSOC στο HLPF του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 20 Ιουλίου 2023

[xxix] Ο Πρέσβης Njambi Kinyunga, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας της Κένυας στον ΟΗΕ, μιλώντας στη σύνοδο του HLPF την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, με θέμα «Προς τη Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος: Ευθυγράμμιση της Ατζέντας 2030 με την Ατζέντα 2063».

[xxx] Chiagozi Udeh, Μέλος της Επιτροπής Υποδομής και Ενέργειας της Αφρικανικής Ένωσης ECOSOC, ομιλώντας στη σύνοδο HLPF την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, με θέμα «Προς τη Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος: Ευθυγράμμιση της Ατζέντας 2030 με την Ατζέντα 2063». https://www.rockefellerfoundation.org/profile/chiagozie-udeh/

[xxxi] Εκπρόσωπος από την Ελβετία ομιλώντας στο 39ου Γενική Συνέλευση του HLPF Ιουλίου 2023 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 18 Ιουλίου 2023

[xxxii] Η Δρ Soon-Young Yoon, εκπρόσωπος του ΟΗΕ της Διεθνούς Συμμαχίας των Γυναικών, μιλώντας στη σύνοδο HLPF την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, με θέμα «Toward the Summit of the Future: Aligning Agenda 2030 to Agenda 2063. https://www. womenalliance.org/author/soonyoungyoon/

[xxxiii] Κα Amelia Saiz, Γενική Γραμματέας UCLG, UN HLPF on Sustainable Development, Side Event on Rescuing SDG 11 for a Resilient Urban Planet, Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

[xxxiv] Το θηλυκό κολιμπρί με ρουμπίνι φτιάχνει τη φωλιά και ταΐζει μόνη της τα μωρά. https://www.birdsandblooms.com/birding/attracting-hummingbirds/the-life-of-a-female-hummingbird/

[xxxv] Σχόλια από τον εκπρόσωπο του UN Habitat στην παράλληλη εκδήλωση του HLPF την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

[xxxvi] https://bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge/2022/hermosillo-mexico ; https://bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge.

[xxxvii] Σχόλια από τους ομιλητές από την Παγκόσμια Ένωση Τυφλών και τη Σουηδία κατά την παράλληλη εκδήλωση HLPF για το SDG 11 την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023.

[xxxviii] Η κα Aissata MB Camara, Αναπληρώτρια Επίτροπος για Πολιτικές και Στρατηγικές Πρωτοβουλίες, Δήλωση Επικεφαλής του Επιτελείου του Γραφείου του Δημάρχου της Νέας Υόρκης για Διεθνείς Υποθέσεις στο HLPF του ΟΗΕ σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη – Διάσωση του SDG 11 για έναν ανθεκτικό αστικό πλανήτη την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

[xxxix] Εκπρόσωπος από την Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια της παράλληλης εκδήλωσης HLPF στο SDG 11 την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023.

[xl] Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για το ECOSOC για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, δήλωση στις 14ου και 15ου συναντήσεις του Ιουλίου 2023 HLPF-Περιφερειακό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

[xli] Εκπρόσωπος από την Πολωνία, μιλώντας εξ ονόματος των 50 κρατών μελών που είναι συνδεδεμένα με το UN Habitat, στην παράπλευρη εκδήλωση HLPF για το SDG 11 την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023.

[xlii] Εκπρόσωπος από το Συμβούλιο της Ευρώπης κατά τη σύνοδο του HLPF Ιουλίου 2023 της 6ηςου Φόρουμ Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

[xliii] Εκπρόσωπος από το UNV (Εθελοντές των Ηνωμένων Εθνών) κατά την παράλληλη εκδήλωση HLPF για το SDG 11 την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023.

[xliv] Εκπρόσωπος από την Κούβα ομιλεί εκ μέρους του Pathfinders στη Γενική Συνέλευση του HLPF Ιουλίου 2023 τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

[xlv] Εκπρόσωπος της Ομάδας Ενδιαφερομένων Εθελοντών κατά την παράλληλη εκδήλωση HLPF για το SDG 11 την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023.

[xlvi] https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/tool/increasing-womens-participation-in-municipal-decision-making-strategies-for-more-inclusive-canadian-communities-wilg.pdf

[xlvii] Ο Καναδός Υπουργός Οικογενειών, Παιδιών και Κοινωνικής Ανάπτυξης μιλώντας στη Γενική Σύνοδο του HLPF Ιουλίου 2023 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 17 Ιουλίου 2023

[xlviii] Εκπρόσωπος C-FAM, 41η Γενική Σύνοδος ECOSOC, Γενική Συζήτηση HLPF του ΟΗΕ 20 Ιουλίου 2023

[xlix] Δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στο 41αγ Συνάντηση της Γενικής Συνόδου ECOSOC στο UN HLPF Ιούλιος 2023, Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

[l] Δήλωση του εκπροσώπου της Ισλανδίας στους 39ου Γενική Συνέλευση ECOSOC στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου Ιουλίου 2023 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 18 Ιουλίου 2023.

[li] https://unfoundation.org/blog/post/10-inspiring-eleanor-roosevelt-quotes/

[lii] Δήλωση του εκπροσώπου της Φινλανδίας στους 38ου Γενική Συνέλευση ECOSOC στο Αστυνομικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου Ιουλίου 2023 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 17 Ιουλίου 2023

Bir cevap yazın